งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0352
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เลิศพิพัฒน์ จามะรีย์ 1.นาง ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อุดมศักดิ์ ผิวอ่อน 1.นางสาว วิภาวี มีชัย
3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี 1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
4 โรงเรียนบ้านระโยง
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร บุญแสน 1.นางสาว นาตยาพร ศิริพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน