หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
ต.จาน
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
-
2 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
ต.จาน
ผอ.เสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
-
3 ร.ร.บ้านชำโพธิ์ตาเกษ
ต.จาน
ผอ.สุนทร แนวจำปา
-
4 ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา
ต.จาน
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
-
5 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ต.จาน
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.