กิจกรรมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทา
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.7
ที่ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.50

เหรียญทอง
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.80

เหรียญทอง
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84.00

เหรียญทอง
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89.00

เหรียญทอง
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00

เหรียญทอง